Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

<strong>  Cho 12g hỗn hợp Fe và Cu (tỉ lệ mol 1 : 1) vào 200

<strong>  Cho 12g hỗn hợp Fe và Cu (tỉ lệ mol 1 : 1) vào 200

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

  Cho 12g hỗn hợp Fe và Cu (tỉ lệ mol 1 : 1) vào 200 ml dung dịch chứa HCl 2M và HNO3 0,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch A, khí NO và một phần kim loại không tan. Lấy toàn bộ dung dịch A cho tác dụng với lượng dư AgNO3 thu được m gam kết tủa. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Giá trị của  m là :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

, nFe = nCu = 0,1 mol

, nHCl = 0,4 mol ; nHNO3 = 0,1 mol

3Fe + 8H+ + 2NO3- -> 3Fe2+ + 2NO + 4H2O

3Cu + 8H+ + 2NO3- -> 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

(Vì có kim loại không tan =>Fe -> Fe2+ )

=> NO3 hết => nH+ dư = 0,1 mol ; nFe2+ = 0,1 ; nCu2+ = 0,05

Khi cho AgNO3 dư vào :

3Fe2+ + 4H+ + NO3­ -> 3Fe3+ + NO + 2H2O

=> nFe2+ còn lại = 0,1 – 0,075 = 0,025 mol

Fe2+ + Ag+ -> Fe3+  +Ag

Ag+ + Cl- -> AgCl

=> kết tủa gồm 0,025 mol Ag ; 0,4 mol AgCl

=> m = 60,1g

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn