Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

<strong>    Điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp 2 muối Cu

<strong>    Điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp 2 muối Cu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

    Điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp 2 muối CuSO4 và NaCl bằng điện cực trơ, có màng ngăn đến khi nước bị điện phân ở cả 2 điện cực thì ngừng điện phân. Dung dịch sau điện phân hoà tan vừa đủ 1,16 gam Fe3O4 và ở anot của bình điện phân có 448 ml khí bay ra (đktc). Khối lượng dung dịch giảm sau khi điện phân là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Vì hòa tan được Fe3O4 = 0,05 mol nên có H+ = 0,05.4.2 = 0,04 mol.

Ta có

Anot: 2Cl - -> Cl2 + 2e

2H2O -> 4H+ + O2 + 4e

=> O2 = 0,01 => nCl2 = 0,02 - nO2 = 0,01

=> nCu.2 = nO2.4 + nCl2.2 = 0,06

=> mCu + mCl2 + m O2 = 2,95 gam.

=> chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn