Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

<strong> So với hạt nhân <sub>14</sub><sup>29</sup>Si, hạt n

<strong> So với hạt nhân <sub>14</sub><sup>29</sup>Si, hạt n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 So với hạt nhân 1429Si, hạt nhân 2040Ca có nhiều hơn 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Si có có 14 proton và 15 notron; Ca có 20 proton và 20 notron

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn