Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

<strong> <strong> Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạ

<strong> <strong> Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

  Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết R = 10 Ω, cuộn cảm thuần có L = frac{1}{10pi } (H), tụ điện có C = frac{10^{-3}}{2pi } (F) và điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần ℓà uL= 20sqrt{2}cos(100πt + π/2) (V). Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch ℓà

   


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn