Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

<strong>(1,0 điểm):

<strong>(1,0 điểm):

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(1,0 điểm):


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn