Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

<strong>Câu 50 chuyên Nguyễn Huệ 4: <strong> Cho m gam hỗn

<strong>Câu 50 chuyên Nguyễn Huệ 4: <strong> Cho m gam hỗn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Câu 50 chuyên Nguyễn Huệ 4:

Cho m gam hỗn hợp axit axetic, axit benzoic, axit adipic, axit oxalic tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được a gam muối. Nếu cũng cho m gam hỗn hợp X nói trên tác dụng với Ca(OH)2 vừa đủ thì thu được b gam muối. Biểu thức liên hệ m, a, b là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Cứ 1 mol COOH thì phản ứng tạo thành 1 mol COONa

=> x mol COOH sẽ tạo ra x mol COONa

=> mtăng = a – m = 23x – x = 22x (1)

Cứ 1 mol COOH phản ứng tạo 0,5 mol (COO)2Ca

Vật x mol COOH tạo 0,5x mol (COO)2Ca

=> mtăng = b – m = 0,5x.40 – x = 19x (2)

Từ (1) và (2) => x = 22(b-m) = 19(a-m)

=> 3m = 22b – 19a

=>B

( * ) Xem thêm: andehit xeton - axit cacboxylic, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn