Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

<strong>C<u>âu 50. Đề 20</u> <p class="Vnbnnidung0"> Axit c

<strong>C<u>âu 50. Đề 20</u> <p class=

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Câu 50. Đề 20

 Axit cacboxylic X đơn chức, Y và Z là 2 ancol 2 chức, đồng đẳng kế tiếp (MY < MZ). Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm X, Y và Z cần vừa đủ 10,64 lit O2 (đktc) thu được 8,96 lit CO2 và 9,9 gam H2O. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp trên là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: andehit xeton - axit cacboxylic, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn