Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

<strong>Trong lai khác dòng, ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở

<strong>Trong lai khác dòng, ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong lai khác dòng, ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở F1, sau đó giảm dần qua các thế hệ là do


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ưu thế lai biểu hiện ở các thể dị hợp (theo giả thuyết siêu trội) do đó, càng thế hệ sau, tỉ lệ dị hợp giảm,  tỉ lệ đồng hợp tăng   ưu thế lai giảm

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn