Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sự dung hợp tế bào trần tạo ra cơ thể lai không

Sự dung hợp tế bào trần tạo ra cơ thể lai không

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự dung hợp tế bào trần tạo ra cơ thể lai không mang đặc điểm


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Sự dung hợp tế bào trần tạo ra cơ thể lai không mang đặc điểm D: Sự dung hợp tế bào trần tạo ra cơ thể lai không mang đặc điểm

Cơ thể lai mang bộ NST của 2 loài.

Chọn D

Ý kiến của bạn