Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sự biến đổi thức ăn ở giai đoạn nào là quan trọng nhất

Sự biến đổi thức ăn ở giai đoạn nào là quan trọng nhất

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự biến đổi thức ăn ở giai đoạn nào là quan trọng nhất?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Sự biến đổi thức ăn ở ruột non là quan trọng nhất vì ở đó có đủ các enzyme tiêu hóa và có quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng.

Chọn A

Ý kiến của bạn