Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Sự biến động số lượng cá thể luôn dẫn tới sự thay đổi về

Sự biến động số lượng cá thể luôn dẫn tới sự thay đổi về

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự biến động số lượng cá thể luôn dẫn tới sự thay đổi về


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Sự biến động số lượng cá thể luôn dẫn đến sự biến động về kích thước quần thể

Do kích thước quần thể là số lượng các cá thể trong quần thể

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn