Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Sử dụng chuỗi thức ăn sau để xác định hiệu suất sinh thái củ

Sử dụng chuỗi thức ăn sau để xác định hiệu suất sinh thái củ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sử dụng chuỗi thức ăn sau để xác định hiệu suất sinh thái của sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3 so với sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2 là: sinh vật sản xuất (2,1 . 106 calo)→ sinh vật tiêu thụ bậc 1 ( 1,2 . 104 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc 2 (1,1 . 102 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc 3 (0,5 . 102 calo).


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2   => Sinh vật tiêu thụ bậc 1

Sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3 => Sinh vật tiêu thụ bậc 2

Hiệu suất sinh thái của sinh vật tiêu thụ bậc 2 so với sinh vật tiêu thụ bậc 1 là:

 %

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn