Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sự giàu có về khoáng sản, sinh vật không phải do nước ta có

Sự giàu có về khoáng sản, sinh vật không phải do nước ta có

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự giàu có về khoáng sản, sinh vật không phải do nước ta có vị trí nằm ở:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn