Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sự khác biệt lớn nhất trong sản xuất nhiệt điện giữa miền bắ

Sự khác biệt lớn nhất trong sản xuất nhiệt điện giữa miền bắ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự khác biệt lớn nhất trong sản xuất nhiệt điện giữa miền bắc với miền nam là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn