Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sự khác nhau cơ bản của thể dị đa bội so với thể tự đa

Sự khác nhau cơ bản của thể dị đa bội so với thể tự đa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự khác nhau cơ bản của thể dị đa bội so với thể tự đa bội là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Dị đa bội mang bộ NST của 2 loài khác nhau, còn tự đa bội mang bộ NST của 1 loài.

Chọn D

Ý kiến của bạn