Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sự khác nhau về thiên nhiên của sườn Đông Trường Sơn và

Sự khác nhau về thiên nhiên của sườn Đông Trường Sơn và

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự khác nhau về thiên nhiên của sườn Đông Trường Sơn và vùng Tây Nguyên chủ yếu là do tác động của


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng

Giải chi tiết:

Sự khác nhau của thiên nhiên Đông Trường Sơn và vùng Tây Nguyên là do gió mùa với hướng của dãy núi Trường Sơn

Chọn B

Ý kiến của bạn