Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sự khám phá ra quy luật di truyền liên kết gen đã không bác

Sự khám phá ra quy luật di truyền liên kết gen đã không bác

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự khám phá ra quy luật di truyền liên kết gen đã không bác bỏ mà còn bổ sung cho quy luật phân ly độc lập vì:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Số lượng gen trong tế bào rất lớn còn số lượng NST lại hạn chế → mỗi NST phải mang nhiều gen→ di truyền liên kết.

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn