Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sự khởi sắc của tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam

Sự khởi sắc của tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự khởi sắc của tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được đánh dấu bằng sự kiện nào?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 31.

Giải chi tiết:

Sự khởi sắc của tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được đánh dấu bằng sự kiện Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Bali (2/1976) được kí kết, xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ các nước.

Chọn: A

Ý kiến của bạn