Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sự kiện đánh dấu cuộc Chiến tranh lạnh kết thúc là

Sự kiện đánh dấu cuộc Chiến tranh lạnh kết thúc là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự kiện đánh dấu cuộc Chiến tranh lạnh kết thúc là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn