Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

 Sự kiện đánh dấu kết thúc tiến hóa hóa học là:  

 Sự kiện đánh dấu kết thúc tiến hóa hóa học là:  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Sự kiện đánh dấu kết thúc tiến hóa hóa học là:

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án C 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn