Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sự kiện nào đánh dấu chiến tranh lạnh hoàn toàn chấm dứt?

Sự kiện nào đánh dấu chiến tranh lạnh hoàn toàn chấm dứt?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự kiện nào đánh dấu chiến tranh lạnh hoàn toàn chấm dứt?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(Sgk trang 63)

Từ những năm 70 của thế kỉ XX, xu thế hòa hoãn Đông – Tây đã xuất hiện với những cuộc gặp gỡ Xô – Mĩ.

Tháng 12-1989, trong cuộc gặp gỡ không chính thức tai đảo Manta (Địa Trung Hải), hai nhà lãnh đạo M. Goócbachốp và G. Busơ (cha) đã chính thức tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh.

Chọn đáp án: C

Ý kiến của bạn