Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sự kiện nào dưới đây được xem là sự kiện khởi đầu cuộc “Chiế

Sự kiện nào dưới đây được xem là sự kiện khởi đầu cuộc “Chiế

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự kiện nào dưới đây được xem là sự kiện khởi đầu cuộc “Chiến tranh lạnh”?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(Sgk trang 58)

Sự kiện dược xem khởi đầu cho chính sách chống Liên Xô, gây nên cuộc chiến tranh lạnh đó là thông điệp của Tổng thống Truman tại Quốc hội Mĩ ngày 12-3-1947.

Chọn đáp án: B

Ý kiến của bạn