Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sự kiện nào sau đây mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ

Sự kiện nào sau đây mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự kiện nào sau đây mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 11.

Giải chi tiết:

Liên Xô phóng thành công tàu vũ trụ đưa Gagarin bay vòng quanh Trái Đất (1961) mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người.

Chọn C

Ý kiến của bạn