Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sự phân hóa thiên nhiên giữa 2 cùng núi Đông Bắc và Tây Bắc

Sự phân hóa thiên nhiên giữa 2 cùng núi Đông Bắc và Tây Bắc

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự phân hóa thiên nhiên giữa 2 cùng núi Đông Bắc và Tây Bắc chủ yếu do:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn