Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sự phân phối máu của hệ tuần hoàn kín trong cơ thể như

Sự phân phối máu của hệ tuần hoàn kín trong cơ thể như

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự phân phối máu của hệ tuần hoàn kín trong cơ thể như thế nào?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Sự phân phối máu của hệ tuần hoàn kín trong cơ thể: Máu được điều hoà và phân phối nhanh đến các cơ quan vì tốc độ máu cao.

Chọn A

Ý kiến của bạn