Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sự phân tầng sẽ làm giảm sự cạnh tranh giữa các quần thể vì

Sự phân tầng sẽ làm giảm sự cạnh tranh giữa các quần thể vì

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự phân tầng sẽ làm giảm sự cạnh tranh giữa các quần thể vì


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- Sự phân tầng sẽ làm giảm sự cạnh tranh giữa các quần thể vì nó làm phân hóa ổ sinh thái của các quần thể trong quần xã.

=> Đáp án B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn