Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Sự phân tầng trong quần xã sinh vật làm giảm sự cạnh tranh g

Sự phân tầng trong quần xã sinh vật làm giảm sự cạnh tranh g

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự phân tầng trong quần xã sinh vật làm giảm sự cạnh tranh giữa các loài là do


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Sự phân tầng chính là  sự phân hóa ổ sinh thái giữa các loài trong quần xã.

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn