Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Sự phát triển kinh tế bằng mọi giá sẽ dẫn đến khủng hoảng, c

Sự phát triển kinh tế bằng mọi giá sẽ dẫn đến khủng hoảng, c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự phát triển kinh tế bằng mọi giá sẽ dẫn đến khủng hoảng, cần phải tiến hành quá trình phát triển bền vững, vậy phát triển bền vững là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phát triển bền vững là sự phát triển nhằm thỏa mãn các nhu cầu của thế hệ hiện tại, nhưng không ảnh hưởng đến khả năng thỏa mãn nhu cầu của thế hệ tương lai

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn