Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sự ra đời của các quốc gia cổ ở Đông Nam Á gắn liền với

Sự ra đời của các quốc gia cổ ở Đông Nam Á gắn liền với

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự ra đời của các quốc gia cổ ở Đông Nam Á gắn liền với ảnh hưởng của văn hóa


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 10, trang 46.

Giải chi tiết:

Sự ra đời của các quốc gia cổ ở Đông Nam Á gắn liền với ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ.

Chọn: A

Ý kiến của bạn