Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sự ra đời của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương và tổ

Sự ra đời của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương và tổ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự ra đời của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương và tổ chức Hiệp ước Vácsava đã


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 59.

Giải chi tiết:

Sự ra đời của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương và tổ chức Hiệp ước Vácsava đánh dấu sự xác lập của cục diện hai cực, hai phe. Chiến tranh lạnh bao trùm toàn thế giới.

Chọn A

Ý kiến của bạn