Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sự rối loạn phân li của cặp NST 13 trong quá trình giảm phân

Sự rối loạn phân li của cặp NST 13 trong quá trình giảm phân

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự rối loạn phân li của cặp NST 13 trong quá trình giảm phân I của một tế bào sinh trứng sẽ dẫn đến sự xuất hiện:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

1 tế bào sinh trứng sau giảm phân tạo ra 1 trứng và 3 thể cực

Sự rối loạn phân li của 1 cặp NST trong giảm phân I sẽ tạo ra 1 trứng bị đột biến thừa hoặc thiếu 1 NST số 13

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn