Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu là:    

Sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu là:    

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu là:

 

 

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn