Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sự tăng áp suất có ảnh hưởng như thế nào đến trạng thái cân

Sự tăng áp suất có ảnh hưởng như thế nào đến trạng thái cân

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự tăng áp suất có ảnh hưởng như thế nào đến trạng thái cân bằng hóa học của phản ứng:

H2  +  Br2 (overset {} leftrightarrows ) 2HBr


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tăng áp suất thì cân bằng dịch chuyển theo chiều giảm số mol khí.

Ta thấy hệ số mol của khí 2 bên bằng nhau nên cân bằng không bị ảnh hưởng khi tăng áp suất

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn