Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sự tổng hợp liên tục các enzyme thuộc Operon lac sẽ xảy ra t

Sự tổng hợp liên tục các enzyme thuộc Operon lac sẽ xảy ra t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự tổng hợp liên tục các enzyme thuộc Operon lac sẽ xảy ra trong trường hợp nào dưới đây nếu chất cảm ứng của operon này không có mặt ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Nếu chất cảm ứng ko có mặt = Không có đường lactozo  nhưng quá trình tổng hợp các enzyme vẫn xảy ra => Vùng vận hành bị đột biến  nên protein ức chế không gắn được vào vùng  vận hành

Đáp án B  

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn