Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Suất điện động cảm ứng do máy phát điện xoay chiều một

Suất điện động cảm ứng do máy phát điện xoay chiều một

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Suất điện động cảm ứng do máy phát điện xoay chiều một pha tạo ra có biểu thức: (e = 220sqrt 2 .cosleft( {100pi t + dfrac{pi }{4}} right)V). Giá trị cực đại của suất điện động này là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Biểu thức suất điện động cảm ứng: (e = {E_0}.cosleft( {omega t + varphi } right)V)


Trong đó ({E_0}) là suất điện động cực đại.

Giải chi tiết:

Ta có: (e = 220sqrt 2 .cosleft( {100pi t + dfrac{pi }{4}} right)V)

( Rightarrow {E_0} = 220sqrt 2 V)

Chọn C.

Ý kiến của bạn