Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sục H<sub>2</sub>S đến dư qua dung dịch chứa AlCl<sub>3</sub

Sục H<sub>2</sub>S đến dư qua dung dịch chứa AlCl<sub>3</sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sục H2S đến dư qua dung dịch chứa AlCl3, NH4Cl, NaCl, CuCl2 cho đến khi bão hoà thu được kết tủa gồm:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Chỉ có CuS là không tan trong HCl

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn