Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

 Sục khí CO2 vào 100 ml dung dịch X chứa đồng thờ

 Sục khí CO2 vào 100 ml dung dịch X chứa đồng thờ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Sục khí CO2 vào 100 ml dung dịch X chứa đồng thời Ba(OH)2 0,5M và NaOH 0,8M. Xác định thể tích khí CO2 (đktc) để khi hấp thụ vào dung dịch X kết tủa thu được luôn đạt giá trị cực đại?

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

n Ba(OH)2 = 0,1. 0,5 = 0,05 mol

n NaOH = 0,08 mol

Để kết tủa đạt cực đại

=> n Ca(OH)2 ≤ n CO2 ≤ n Ca(OH)2 + n NaOH

0,05 ≤ n CO2 ≤ 0,13

1,12 ≤ V CO2 ≤  2,912

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn