Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sục x mol khí CO<sub>2</sub> với 0,12 ≤ x ≤ 0,26 mol vào bìn

Sục x mol khí CO<sub>2</sub> với 0,12 ≤ x ≤ 0,26 mol vào bìn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sục x mol khí CO2 với 0,12 ≤ x ≤ 0,26 mol vào bình chứa 15 lít dd Ca(OH)2 0,01M thu được m gam kết tủa, giá trị của m là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn