Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

<sup>238</sup><sub>92</sub>U sau nhiều lần phóng xạ hạt α và

<sup>238</sup><sub>92</sub>U sau nhiều lần phóng xạ hạt α và

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

23892U sau nhiều lần phóng xạ hạt α và β biến thành 20682Pb . Biết chu kì bán rã của sự biến đổi tổng hợp này là T = 4,6.109 năm. Giả sử ban đầu một loại đá chỉ chứa Urani, không có chì. Nếu hiện nay, tỉ lệ các khối lượng của U238 và Pb206 là 50 thì tuổi của đá ấy là bao nhiêu năm?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là A

Ta có

(năm)

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn