Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Switching to eco light bulb is one way to protect the

Switching to eco light bulb is one way to protect the

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Switching to ____ eco light bulb is one way to protect the environment.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

Giải chi tiết:

energy-saving (adj): tiết kiệm năng lượng

 

Tạm dịch: Chuyển sang sử dụng bóng đèn tiết kiệm năng lượng là một cách để bảo vệ môi trường.

Chọn D.

Ý kiến của bạn