Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ta có thể tổng hợp hai dao động điều hòa khi hai dao độ

Ta có thể tổng hợp hai dao động điều hòa khi hai dao độ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ta có thể tổng hợp hai dao động điều hòa khi hai dao động


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng điều kiện tổng hợp 2 dao động điều hòa

Giải chi tiết:

Ta có thể tổng hợp 2 dao động điều hòa khi hai dao động có cùng phương, cùng tần số và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.

Chọn B.

Ý kiến của bạn