Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ta nghe được tiếng vang khi Âm phản xạ đến tai ta nhanh

Ta nghe được tiếng vang khi Âm phản xạ đến tai ta nhanh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ta nghe được tiếng vang khi:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Âm gặp mặt chắn đều bị phản xạ nhiều hay ít. Tiếng vang là âm phản xạ nghe được cách âm trực tiếp ít nhất là (dfrac{1}{{15}}) giây.

Giải chi tiết:

Ta nghe được tiếng vang khi âm phản xạ đến tai ta chậm hơn âm trực tiếp một khoảng thời gian ít nhất  là (dfrac{1}{{15}}) giây.

Chọn B.

Ý kiến của bạn