Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ta tiến hành các thí nghiệm sau - MnO2 tác dụng

Ta tiến hành các thí nghiệm sau - MnO2 tác dụng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ta tiến hành các thí nghiệm sau

- MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc (1)

- Nhiệt phân KClO3 (2)

- Nung hỗn hợp CH3COONa  + NaOH/CaO (3)

- Nhiệt phân NaNO3(4)

Các thí nghiệm tạo ra sản phẩm khí gây ô nhiễm môi trường là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn