Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tác động của chọn lọc tự nhiên có thể đào thải một loại alen

Tác động của chọn lọc tự nhiên có thể đào thải một loại alen

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tác động của chọn lọc tự nhiên có thể đào thải một loại alen khỏi quần thể chỉ sau một thế hệ là chọn lọc chống lại


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

CLTN có thể loại 1 alen ra khỏi quần thể chỉ sau 1 thế hệ là CLTN chống lại alen trội.

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn