Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 tới q

Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 tới q

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 tới quan hệ quốc tế trong thời gian giữa hai cuộc Chiến tranh thế giới (1918 – 1939)


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 11, trang 61 - 62, suy luận.

Giải chi tiết:

Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 đã chấm dứt thời kì ổn định và tăng trưởng của chủ nghĩa tư bản, đồng thời gây những hậu quả nghiêm trọng về chính trị, xã hội. Đe dọa nghiêm trọng sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản. Buộc các nước tư bản phải xem xét lại con đường phát triển của mình. Để đưa đất nước thoát ra khỏi khủng hoảng, các nước tư bản có hai hướng đi khác nhau. Trong khi Mĩ, Anh, Pháp lựa chọn cải cách kinh tế - xã hội để khắc phục hậu quả của cuộc khủng hoảng và đổi mới quá trình quản lý, tổ chức sản xuất thì các nước Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản lại lựa chọn con đường phát xít hóa bộ máy chính quyền và bành trướng xâm lược.=> Sự xuất hiện của chủ nghĩa Phát xít và nguy cơ chiến tranh thế giới thứ hai.

Chọn A.

Ý kiến của bạn