Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tác động của gió mùa kết hợp với hướng của các dãy núi

Tác động của gió mùa kết hợp với hướng của các dãy núi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tác động của gió mùa kết hợp với hướng của các dãy núi đã tạo nên


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 11 – Thiên nhiên phân hóa đa dạng

Giải chi tiết:

Tác động của gió mùa kết hợp với hướng của các dãy núi đã tạo nên sự phân hóa thiên nhiên theo Đông – Tây ở vùng đồi núi:

- Khi Tây Nguyên đón gió mùa Tây Nam đem lại lượng mưa lớn thì Đông Trường Sơn (duyên hải Nam Trung Bộ) là mùa khô và ngược lại.

- Trong khi Đông Bắc đón gió mùa đông bắc đem lại một mùa đông lạnh và kéo dài thì Tây Bắc có mùa đông ngắn và đỡ lạnh hơn (do bức chắn dãy Hoàng Liên Sơn)

Chọn D

Ý kiến của bạn