Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tác dụng nào của dòng điện xoay chiều phụ thuộc vào chi

Tác dụng nào của dòng điện xoay chiều phụ thuộc vào chi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tác dụng nào của dòng điện xoay chiều phụ thuộc vào chiều dòng điện?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

+ Dòng điện xoay chiều có tác dụng nhiệt, quang, từ, sinh lí.


+ Lực từ đổi chiều khi dòng điện đổi chiều.

Giải chi tiết:

Tác dụng từ của dòng điện xoay chiều phụ thuộc vào chiều dòng điện.

Chọn C.

Ý kiến của bạn