Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tác giả đã giải thích hạnh phúc bằng cách nào Đưa ra đị

Tác giả đã giải thích hạnh phúc bằng cách nào Đưa ra đị

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tác giả đã giải thích hạnh phúc bằng cách nào?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

phân tích

Giải chi tiết:

Tác giả đã đưa ra một loạt dẫn chứng trích dẫn về hạnh phúc trên blog cá nhân của một người bạn để giải thích thế nào là hạnh phúc.

Ý kiến của bạn