Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tác giả đã miêu tả cảnh ở Đê Ba qua cảm nhận của giác q

Tác giả đã miêu tả cảnh ở Đê Ba qua cảm nhận của giác q

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tác giả đã miêu tả cảnh ở Đê Ba qua cảm nhận của giác quan nào?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ nội dung bài đọc hiểu, đọc và tìm ý

Giải chi tiết:

Thị giác, thính giác và xúc giác . 

Chọn A.                     

Ý kiến của bạn