Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tác phẩm được viết theo thể thơ gì?

Tác phẩm được viết theo thể thơ gì?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tác phẩm được viết theo thể thơ gì?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Tác phẩm được viết theo thể thơ tự do.

Chọn D.

Ý kiến của bạn